1.Dalaho Tembûr festivali başladı

Kirmanşah’a bağlı Dalaho ilçesinde başalayan 1.klasik müzikli saz festivaline 70 Yarsan Kürt sanatçısı katıldı.
Banzelanî ser köyünde başlayan festiavale Tahran, Kerec ve Kirmanşah’ın diğer bölgelerinden gelen 13 gurup katıldı.
İki aktivite şeklinde başlayan festivale Şahram Nazirî, Keyhan Kelhur gibi tanınan Kürt sanatçılar ile Fars sanatçı Husen Elizade katıldı.
Simurg, Serane Dalaho, Mihrekan, Alaber, Aşkan ve Xamoş saz müzik gurupları şeklinde katıldı. Daha sonra Sî Rûbar ve Teşar ayrı performans sergiledi. Saz evinin açılışıyla etkinlik edevam edecektir.
Arıca Yarsan din adamlarıda etkinlikte hazır bulunacaklar.
Kürtlere ait olduğu belirtilen ve Temûr gibi isimlerle anılan bu müzik aleti Yarsan dini ayinlerinde ayrı bir yeri var. Doğu Kürdistan’ın Kirmaşanh ve yakın bölgelerinde Yarsan dini ritüellerinde sıkça kulanılır. Tembûr kelimsi talmûrdan(tel-mûr)gelen tel sazın teli, mûr da o dinde bir ağıt melodisinin adıdır. Adına ilişkin farklı söylentiler de var. Müzik sözlüğünde “Grove Dictionariyi of Music” de pandoradan, pandola ve Mandola, ve mandolin şeklinde isim değişikliğine uğradığı belirtiliyor.
Kürt kültüründe birkaç ayrı müzik aletine tembûr deniliyor.
Kuzey Kürdistan’da saza tembûr diyorlar.
Güney Kürdistan’da Yarsanların da tembûr adında bir müzik aleti var. Xorasan (Horasan) Kürtlerinde de bir müzik aletine tembûr.
Tembûr tarihi:
Îlam bölgesinde bulunan tarih eserlerde görülen müzik aletlerine dayanarak ayklaşık 5 bin yıla ait olduğu tahmin ediliyor. Tam olarak hangi saz türü olduğu bilinmese de tembûre benziyor. Yarihi yazıtlarda yedi farklı isimle geçiyor. Şerwani Tembûri, Xorosani Tembûri, Bağdad Tanburu, Türk tanburu, iki telli tanbur (Kuzey Afrika’da ilkel bir müzik aleti olarak biliniyor) Ney tanburu ve Merakişi’dir.
Farabi ‘Büyük müzik kitabında’ sadece Bağdat tanburu ve Xorosan tanburundan bahsetmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir